In toenemende mate wordt van scholen en docenten verwacht  maatwerk te leveren. Er wordt daarbij een groot appel gedaan op leerplankundige competenties van docenten. Om kwaliteit te borgen is kennis van en overzicht over het curriculum, de leerlijnen en kwaliteitscriteria bij het kiezen en arrangeren  van leermiddelen nodig. De huidige ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen, leermiddelenbeleid, open leermiddelenbanken, het ontwikkelen of arrangeren van schooleigen curricula en eigen leermiddelen, versterken dus de behoefte aan kwaliteitsbewaking en vragen om ondersteunende instrumenten en versterking van leerplankundige competenties. De cursus ''(digitale) leermiddelen arrangeren''  biedt arrangeurs de mogelijkheid te werken aan deze leerplankundige competenties, met name op het vlak van analyse, ontwerp en evaluatie.

De cursus is in eerste instantie bedoeld voor lerarenopleiders en onderwijsondersteuners die docenten of leidinggevenden willen opleiden tot leermiddelenarrangeurs. De materialen uit de cursus kunnen vanzelfsprekend ook door andere belangstellenden gebruikt worden.

De cursus is opgezet rond drie blokken (analyse, ontwerp, evaluatie), bestaande uit een aantal opdrachten. Aan de hand van verschillende opdrachten leert de cursist de belangrijkste principes van (digitale) leermiddelen arrangeren. Zodoende wordt de cursist opgeleid in het beredeneerd wijzigen van onderdelen uit de methode/leermiddelen.