Handleiding
Deze handleiding informeert lerarenopleiders en onderwijsondersteuners over de cursus (digitale) leermiddelen arrangeren.
Na een korte verantwoording over het ontstaan van de cursus volgt achtereenvolgens een beschrijving van de uitgangspunten, doelstellingen en opzet van deze cursus. Vervolgens komen de cursusmaterialen en leerinhouden van de cursus aan bod. Tot slot volgt een overzicht van literatuur die binnen de verschillende cursusmaterialen is gebruikt.