Opdrachten
Deze cursus is gericht op het leren arrangeren van (digitale) leermiddelen. Het gaat daarbij om het beredeneerd leren wijzigen van onderdelen uit de bestaande lesmethode/leermiddelen.

Deze arrangeeractiviteit is in deze cursus uiteengelegd in drie stappen: analyse (blok 1), ontwerp (blok 2) en evaluatie (blok 3). Elk blok kent één of meer deelopdrachten. De deelopdrachten werken stap voor stap toe naar een compleet arrangement voor één of meer lessen.

Elk blok begint met een inleiding over het doel en de inhoud van dat blok. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van mogelijke hulpmiddelen.