Blok 1: Analyse
In blok 1 staat het analyseren centraal: U leert een redenering opbouwen waarom bepaalde onderdelen uit uw huidige lesmethode vervangen en/of aangevuld kunnen worden.
Aanknopingspunten daarvoor worden aangereikt in de vorm van de (tussen)doelen die gelden voor het vak of de vakken die u verzorgt en de visie/criteria van uw school. De opdracht leidt uiteindelijk naar een ontwerpopdracht die u in het vervolg van deze cursus zult gaan uitvoeren.

In de PowerPoint 'Bijeenkomst 1' vindt u de opdrachten uit blok 1. Als ondersteuning bij het uitvoeren ervan, kunt u de volgende hulpmiddelen gebruiken: