Blok 2: Ontwerp
In blok 2 staat het ontwerpen centraal aan de hand van de vraag: Welke leermiddelen passen optimaal bij het nieuwe 'arrangement' (lesontwerp) dat u voor ogen heeft? Welke argumenten kunt u daarvoor aangedragen?
Opnieuw bieden de (tussen)doelen die gelden voor het vak en de visie/criteria van de school aanknopingspunten. De opdracht leidt tot één of meerdere uitvoeringsklare lessen die u in de klas kunt uittesten.

In de PowerPoint 'Bijeenkomst 2' vindt u de opdrachten uit blok 2. Als ondersteuning bij het uitvoeren van deze opdrachten, kunt u de volgende hulpmiddelen gebruiken: