Reflectiegalerij
De reflectiegalerij bevat twee reflectieopdrachten, zogeheten 'reflectiegangmakers', die u gedurende de ontwikkelcyclus (analyse, ontwerp en evaluatie) scherp kunnen houden op uw ontwikkelactiviteiten.
Ze houden u als het ware een spiegel voor, zodat u alert blijft op de door u uitgevoerde activiteiten. Doet u nog steeds wat u beoogde te doen? In overleg met de cursusleider kan worden bepaald welke opdrachten het meest relevant zijn voor u.